Ochrana oznamovatele

Informace pro oznamovatele (dle zákona č. 171/2023 SB, o ochraně oznamovatelů)

Povinný subjekt,  JihoTech spol. s r.o.  tímto informuje, že s platností 15.12.2023 zavedl postupy plnící požadavky zákona č. 171/2023 SB, o ochraně oznamovatelů, včetně proškolení příslušných osob, zavedení evidence s uplatněním práv a povinností oznamovatelů, které z tohoto zákona vyplývají.

Pro podání oznámení (v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů) souvisejících s činností společností JihoTech spol. s r.o. můžete využít elektronickou poštu, email: oznam.to@jihotech.cz

Podněty budou zaevidovány a v zákonných lhůtách posouzeny.

Formulář pro podání oznámení je k dispozici pro stažení zde