YOUR METAL SHEET PROCESSING AND CUSTOMIZED MANUFACTURING SPECIALIST

Our company carries out sub-contracts on components as well as final products for both foreign and local customers in compliance with their specifications and documentation. Our manufacturing programme includes steel structures, containers, staircases, gates, drawer runners, balconies, fences, shelves, boilers, sheet metal edging, laser processing etc.

Customized Manufacturing

Our company carries out sub-contracts on components as well as final products for both foreign and local customers in compliance with their specifications and documentation. Our manufacturing programme includes: steel structures, containers, staircases, gates, drawer runners,, balconies, fences, shelves, boilers, sheet metal edging, laser processing etc.

We Follow Trends

Machines and technologies for conventional material processing are ceasing to suffice the growing production efficiency demands and the quality requirements for processing within a short production cycle. Our solutions are being adapted to this trend, reacting to the ever increasing production diversification.

We Are Here for You

Our website provides you with an overview of products, which can be ordered directly here via E-mail or fax. Technical drawings in an electronic version can be attached to your purchase order. The product will be manufactured in compliance with the documents.

Why should you choose Jihotech, spol. s r.o.?

  • years of experience in the field
  • great emphasis on product quality and expertise of our employees are our high priority
  • advanced equipment and the CAD /CAM system at our disposal
  • a reliable partner for a wide range of companies from all over Europe
  • capable of supplying the customer with a complex sub-order

Check Out Our Services

Laser Cutting

We cut the material on modern CNC machines using traditional methods, 3D machining it with lasers.

Welding

We weld steel, aluminium and stainless steel material using professional welding sources; we have an international welding specialist certificate.

Sheet metal edging

We edge sheet metal and we machine a broad spectrum of components. The maximum precision of the manufacture is achieved by an automatically controlled bending.

Material machining

We will be glad to prepare your products in compliance with all the standards and technical drawings so that you can use them in the production process as soon as possible.

Technical preparation of production

The technical preparation of production is our standard. We communicate quickly and flexibly, processing your technical drawings sent by E-mail.

Blasting

Blasting materials and products are provided in cooperation with partners. Such a treated surface is perfectly prepared for further finishing.

Our Business Partners

VÁŠ SPECIALISTA NA ZPRACOVÁNÍ PLECHU A ZAKÁZKOVOU VÝROBU

Realizujeme subdodávky komponent i finálních výrobků pro zahraniční i tuzemské zákazníky podle specifikace a dokumentace zákazníka. Náš výrobní program zahrnuje mimo jiné ocelové konstrukce, kontejnery, schodiště, vrata, pojezdové dráhy, balkony, ploty, regály, kotle, ohraňování a laserové zpracování plechů.

Vyrábíme na míru

Realizujeme subdodávky komponent i finálních výrobků pro zahraniční i tuzemské zákazníky podle specifikace a dokumentace zákazníka. Náš výrobní program zahrnuje mimo jiné následující produkty: ocelové konstrukce, kontejnery, schodiště, vrata, pojezdové dráhy, balkony, ploty, regály, kotle, ohraňování a laserové zpracování plechů.

Sledujeme trendy

Stroje a technologie pro klasické opracování materiálu přestávají stačit rostoucím nárokům na efektivitu výroby a požadavkům na kvalitu opracování v krátkém výrobním cyklu. Naše řešení se tomuto trendu přizpůsobují a reagují na stále větší diverzifikaci výroby.

Jsme tu pro Vás

Na webových stránkách společnosti JihoTech spol. s r.o. naleznete přehled výrobků, můžete je zde je také objednat prostřednictvím e-mailové nebo faxové adresy. K objednávce můžete v elektronické podobě přiložit výkresovou dokumentaci, podle které Vaši zakázku vyrobíme.

Proč si vybrat právě Jihotech, spol. s r.o.?

  • V našem oboru máme dlouholeté zkušenosti
  • Klademe vysoký důraz na kvalitu výrobků a kvalifikaci našich pracovníků
  • Máme k dispozici moderní vybavení a CAD/CAM systém
  • Jsme spolehlivým partnerem širokého spektra firem z celé Evropy
  • Jsme schopni dodat zákazníkovi komplexní subdodávku

Technická příprava výroby

Technická příprava výroby je naším standardem. Komunikujeme rychle a operativně, zpracujeme Vaší výkresovou dokumentaci zaslanou emailem.

Laserové centrum

Řežeme materiál klasickými postupy na moderních strojích s CNC řízením, obrábíme laserem v 3D prostoru.

CNC ohraňování plechů

Ohraňujeme plech a obrábíme široké spektrum dílů. Maximální přesnost výroby zajišťuje automaticky řízené ohýbání.

Svařujeme

Svařujeme ocel, hliník a nerez materiál na profesionálních svařovacích zdrojích, jsme vlastníky mezinárodního certifikátu svářecího specialisty.

Naši obchodní partneři