LASERSCHNEIDEN

LASERSCHNEIDEN

Wir schneiden das Material in traditionellen Verfahren an modernen CNC-Maschinen und bearbeiten es mittels 3-D-Laserbearbeitung.

ROHRLASER:

Zum Schneiden von Rohren, Vierkantrohren und anderen Profilen setzen wir die Rohrlaseranlage TruLaser Tube 5000 mit einer Leistung von 3.200 W ein. Sie ermöglicht das Schneiden von Material mit einem Durchmesser von 15 mm bis zu 160 mm. Rohmaterial bis 6.500 mm Länge, Fertigteile bis 3.000 mm Länge. Min. Rohmateriallänge für eine Serienfertigung beträgt 3.000 mm. Das Material darf nicht vorher geschnitten werden. Die TruLaser 5000 ermöglicht das Schneiden von multilateralen Schneidlöchern und filigranen Konturen sowie Bohr- und Fräsbearbeitungen in einem Schritt.

ROHRLASER

Typ Baujahr Leistung Max. Rohrlänge/Drehdurchmesser
TruLaser 5000 2015 3200 W 6000 mm/15 mm – 160 mm

Max. Wanddicke des geschnittenen Rohres

Typ schwarzes Eisen Edelstahl Aluminium
TruLaser 5000 8 mm 5 mm 4 mm

FLACHER LASER:

Zum Schneiden von Blechen setzen wir die Laserschneidanlagen TruLaser 3030 und TruLaser 3040 mit der Option RotoLas für Bearbeitung von Rohren und Profilen, die das Schneiden verschiedener Materialien im Format von 4.000 x 2.000 mm ermöglicht. Die Laseranlage ist mit einer CNC-Drehachse für die 3D-Rohr- und Profilbearbeitung ausgestattet.

Technische Daten flacher Laser

Typ Baujahr Leistung Max. Format des Materials
TruLaser 3040 2007 3200 4000 x 2000mm
Typ Baujahr Leistung Max. Format des Materials
TruLaser 3030 2015 4000 W 3000 x 1500mm

Max. Materialstärke

Typ Edelstahl Aluminium schwarzes Eisen
TruLaser 3040 12 mm 8 mm 20 mm
Typ Edelstahl Aluminium schwarzes Eisen
TruLaser 3030 15 mm 10 mm 25 mm

Rohrbearbeitung TruLaser 3040 mit der Option RotoLas:

Max. Rohrlänge Max. Rohrdurchmesser Min. Rohrdurchmesser
4000 mm 414 mm 20 mm

OHRAŇOVÁNÍ PLECHU

SCHWEISSEN

Abkanten von Blech

Wir führen das Abkanten von Blech durch und bearbeiten ein breites Spektrum von Teilen. Für eine maximale Präzision in der Fertigung sorgt das CNC-gesteuerte Abkanten.

Typ Baujahr Presskraft Die Länge des Biegens
TruBend 5170 (S) 2007 1700 kN 3230 mm

SCHWEISSEN

Mit unseren professionellen Schweißvorrichtungen schweißen wir Stahl, Aluminium und Edelstahl und verfügen über ein internationales Zertifikat für Schweißspezialisten.

Wir schweißen folgende Materialien: Stahl, Aluminium, Edelstahl

Schweißverfahren: MIG, MAG, WIG – AC / DC, Schweißen mit umhüllten Elektroden

SCHEIDEN MIT BANDSÄGEAUTOMATEN

TECHNISCHE FERTIGUNGSVORBEREITUNG

SCHEIDEN MIT BANDSÄGEAUTOMATEN

Für Sägearbeiten haben wir einen Doppelgehrungsautomaten, den MEBAeco 335 DGA.

Winkel
ø
mm


mm
90° ø 335 500 x 330
45° ø 330 320 x 335
30° ø 180 170 x 335
-45° ø 305 305 x 335

TECHNISCHE FERTIGUNGSVORBEREITUNG

Die Kommunikation mit dem Kunden verläuft schnell und operativ. Die vom Kunden per E-Mail gesendeten technischen Zeichnungen werden im AutoCad verarbeitet.

Die Gesellschaft JihoTech s.r.o. bietet geprüfte Schweißer-Qualität, da unsere Schweißer über das international anerkannte Zertifikat für Schweißspezialisten verfügen. Dem technischen Umfeld entspricht auch die handwerkliche Qualität unserer Schweißer. Wir stellen hohe Anforderungen an die Professionalität sowie das Können unserer Schweißer. Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse werden regelmäßig durch Prüfungen, Bildungsmaßnahmen und Tests erweitert.

STRAHLEN

STRAHLEN

Das Strahlen von Materialien und Produkten erfolgt in Kooperation mit unseren Partnern. Beim Strahlen wird die Oberfläche für die weitere Oberflächenbehandlung perfekt vorbereitet.

ŘEZÁNÍ LASEREM

Řežeme materiál klasickými postupy na moderních strojích s CNC řízením, obrábíme laserem v 3D prostoru.

TRUBKOVÝ LASER:
Pro řezání trubek, jeklů a ostatních profilů máme k dispozici trubkový laser TruLaser 5000 o výkonu 3200 W. Průměr řezaného mat. je od 15 mm do max 160 mm. Délka surového mat. až 6500 mm, délka hotového výrobku max. 3000 mm. Pro sériovou výrobu je min. délka tyče 3000 mm a materiál nesmí být předem nařezaný. Stroj TruLaser 5000 umožní řezání mnohostranných otvorů, drobných kontur a jakéhokoliv vrtání a frézování v jednom kroku.


TRUBKOVÝ LASER

Typ Rok výroby Výkon Max. délka tyče/oběžný průměr řezaného mat.
TruLaser 5000 2015 3200 W 6000 mm/15 mm – 160 mm

Maximální síla stěny řezané trubky

Typ Černé železo Nerez Hliník
TruLaser 5000 8 mm 5 mm 4 mm

PLOCHÝ LASER:
Pro řezání plechu využíváme stroje laserTruLaser 3030 a laser TruLaser 3040 se zařízením RotoLas, který je schopen řezat nejrůznější typy materiálů formátu 4000 x 2000 mm. Laser je vybaven CNC otočnou osou pro řezání profilů a trubek v prostoru 3D.

Základní data plochých laserů

Typ Rok výroby Výkon Max. formát materiálu
TruLaser 3040 2007 3200 4000 x 2000mm

Typ Rok výroby Výkon Max. formát materiálu
TruLaser 3030 2015 4000 W 3000 x 1500mm

Maximální síla řezaného materiálu

Typ Nerez Hliník Černé železo
TruLaser 3040 12 mm 8 mm 20 mm

Typ Nerez Hliník Černé železo
TruLaser 3030 15 mm 10 mm 25 mm

Parametry pro zpracování trubek TruLaser 3040 se zařízením RotoLas:

Max. délka trubky Max. průměr trubky Min. průměr trubky
4000 mm 414 mm 20 mm

OHRAŇOVÁNÍ PLECHU

SVAŘOVÁNÍ

OHRAŇOVÁNÍ PLECHU

Ohraňujeme plech a obrábíme široké spektrum dílů. Maximální přesnost výroby zajišťuje automaticky řízené ohýbání.

Typ Rok výroby Lisovací síla Ohraňovací délka
TruBend 5170 (S) 2007 1700 kN 3230 mm

SVAŘOVÁNÍ

Svařujeme ocel, hliník a nerez materiál na profesionálních svařovacích zdrojích, jsme vlastníky mezinárodního certifikátu svářecího specialisty.

Svařovaný materiál: ocel, hliník, nerez

Způsoby svařování: MIG, MAG, TIG – AC/DC, svařování obalenou elektrodou

ŘEZÁNÍ NA PILE

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY

ŘEZÁNÍ NA PILE

Řezání materiálu na 2-sloupové lineárně řízené pásové pilé MEBAeco 335 DGA s dvojitým úhlováním a provedení automat s CNC řízením.

Úhel ø mm mm
90° ø 335 500 x 330
45° ø 330 320 x 335
30° ø 180 170 x 335
-45° ø 305 305 x 335

TPV

Komunikace se zákazníkem je rychlá, operativní a výkresovou dokumentaci zaslanou emailem zpracováváme v programu AutoCad.

Firma JihoTech s.r.o. má zajištěnu kvalitu sváření pracovníkem vlastnícím mezinárodní certifikát svářecího specialisty. Technologickému zázemí odpovídá i kvalitní personál. Na zaměstnance-svářeče jsou proto kladeny vysoké nároky na profesionalitu a zručnost. Jejich znalosti a vědomosti jsou pravidelně rozšiřovány zkouškami, školeními a prověrkami.

OTRYSKÁVÁNÍ

OTRYSKÁVÁNÍ

Otryskávání materiálu a výrobků zajišťujeme ve spolupráci s partnery. Takto upravený povrch je dokonale připraven na další povrchovou úpravu.